Generelle salgs- og leveringsbetingelser for adinmotion aps

Pr. 01.12.2019

§1 Gyldighed

Nedenståendegenerelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende med mindre, der foreligger en skriftlig aftale parterne imellem om afvigelse herfra.

§2 Priser

Alle priser er ekskl. moms og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer.

Alle tilbud er gældende i op til 30 dage efter tilbuddets afgivelse.

§3 Grafisk arbejde

Billeder (psd, jpg, tif etc.) skal leveres i 300 dpi og minimum 50% af produktionsstørrelse.

Logomaterialeleveres som vektor grafik (ai, eps og/eller pdf).

Al tekst leveres outlinet eller med font vedhæftet.

Endvidere skal farver oplyses i pantone eller eksisterende folie-farver.

Det er kundens ansvar at oplyse den rigtige bilmodel og årgang, herunder højde og længde, antal døre og vinduer m.m.

Kunden godkender oplægget, og adinmotion aps er ikke ansvarlig for stavefejl og grammatiske fejl m.m.

Oplæg og andet grafisk materiale tilhører adinmotion aps og må ikke bruges eller viderebringes af og til 3. mand.

Grafisk assistance faktureres med kr. 700 pr. time.

Udarbejdelse af logo/design udføres på timebasis eler jf. skrifteligt tilbud.

§4 Montage

Afbud skal meldes senest 48 timer før montering ellers faktureres 50 % af beløbet.

Ved udeblivelse eller anden årsag faktureres det fulde beløb – 20 % 

Hvis enheden ankommer senere end aftalt, forbeholder adinmotion sig ret til at ændre leveringstidspunktet med op til 2 uger.

Enheden skal leveres nyvasket uden brug af voks. Ved afrensning af eksisterende reklamer eller lim-rester faktureres billigst efter regning til vores montage-timepris, som p.t. er kr. 500,00.

Der beregnes kr. 500,00 pr. time ved afmontering af tagbøjler og håndtag mm.

Hvis enheden ankommer beskidt og ikke nyvasket, forbeholdes retten til at fakturere jf. nedenstående takster:
Personbil, alm. varevogn, trailer og lignende kr. 600,00
Stor varevogn, campingvogn og lignende kr. 1.000,00
Lastbil (førerhus) kr. 2.000,00
Evt. kørsel afregnes med kr. 10,00 pr. km.

§5 Levering

Levering sker hos adinmotion.

§6 Betaling

Fakturering sker via mail. Hvis faktura sendes som alm. post tillægges faktura-beløbet kr. 50,00.

Alle faktura tillægges et miljøgebyr på kr. 50,00.

Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt, beregnes 2 % rente pr. påbegyndt måned.

Rykkerskrivelser tillægges kr. 100,00 pr. gang.

§7 Mangler

adinmotion indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet, hvad angår materialer og forarbejdning.

adinmotion hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller øvrig forsømmelse hos andre end adinmotion eller for usædvanligt eller sædvanligt slid eller brug.

Reklamationer skal ske straks og senest 5 dage efter varens modtagelse.

§8 Begrænsning af ansvar

1.    adinmotion er ikke ansvarlig for skader eller fejl, som skyldes produkter af enhver art, som leveres til adinmotion.

2.    adinmotion fraskriver sig ethvert ansvar, hvis lister, håndtag, eller andre løsdele går i stykker under montering.

3.    Erstatning, som adinmotion skal betale, kan aldrig overstige købesummen.

4.    adinmotion er ikke ansvarlig for driftstab, mistet tid, indtægter eller andre indirekte særlige skader eller følgeskader.

5.    adinmotion hæfter ikke for lak-skader som sker ved afmontering af folie.

6.    adinmotion fraskriver sig ethvert ansvar ved ikke kaskoforsikrede køretøjer og u-indregistrerede biler, som

måtte være i adinmotions varetægt under montering.

7.    adinmotion fraskriver sig ethvert ansvar for biler, der holder parkeret udenfor montagehallen.

§9 Tvister

Alle tvister, som opstår på grund af eller i forbindelse med aftaler, som er underkastet disse betingelser, skal afgøres af Retten i Odense og i henhold til dansk ret.

Alle priser er ekskl. moms.

Kontakt os
70 101 707

v

GIV OS ET KALD

 

Man-Torsdag kl. 8.00-16.00

Fredag kl. 8.00-15.30

Telefon 70 101 707

SEND OS EN MAIL

 

Vi glæder os til at høre fra dig,

på en af nedenstående mail

Odense@  |  Roskilde@

BESØG OS

 

Nyborgvej 427  •  5220 Odense

Navervej 28F  •  4000 Roskilde

Find vej Odense  |  Find vej Roskilde

Følg os